ComunIQue Review No 6-7 / 2010 - Citeşte on-line


LEADING ARTICLE           
Dr. Ardian KYCYKU - Following as in the movies the somebodyelse's breakdown     

EDUCATION           
URSA ”Gheorghe Cristea” in the international scientific activities        
•          ESOF – the most important European Forum in research and education (Turin, Italy, July 2010)     
Message of Giorgio NAPOLITANO, President of the Italian Republic for the opening of ESOF 2010           
•          The Company for the "Theater-th" Performances
•          The "Theater-th" Entertainment Company           
•          The International Symposium ComunIQue          

THE GUEST OF THIS ISSUE          
Conversation with the famous ballet-master Oliver Patey          

CULTURE     
Roxana LASCĂR - Understanding Victorianism in Broader Cultural Terms    

EUROPEAN INTEGRATION        
Dr. Ion DAVID - Geopolitics and its founders      
Dr. Margareta FLEŞNER - White Slave Trade – a topical global phenomenon 

IMAGOLOGY          
Jean BRĂTIANU - The Interethnic Communication from the imagology perspective  Ana Maria GHEORGHE - The Poetic Work of Bacovia within the Romanian Culture         

INTER-NAŢIONAL
Iuliana CRISTEA - The Mass-media Diplomacy   

LAW  
Dr. Alexandru PINTEA - The necessity of knowledge of the personality of the victim in the criminological research

INTERETHNIC
Muşata MATEI - Poetry      
Dr. Ion DAVID - The Management of the international human migration at the beginning of the 21st century            

PUBLIC RELATIONS
Drd. George MOTROC - Forms of Morometian dialogue

MANAGEMENT     
Costela DUŢU - Marketing mixture

INTERPERSONAL
Alice TEODORESCU – Anxiety
Ionela POPESCU - Is there any time left for our personal life?
Valentin BOBOC - Where is the hope ...

LITERA
Dr. Luminiţa TĂRCHILĂ - Image of the crown in Shakespeare's plays
Drd. George MOTROC - Petru Dumitriu or about the destruction of myth of eternal feminine
Paul VINICIUS - The need for the past
Mihaela PĂTRAŞCU - The Everlasting Threshold
Drd. Ilir SHYTA - We are being read within, from the outside
Craig CZURY (SUA) - Diary Without a Name

THE PRESS THROUGH OUT THE EYES OF THE PRESS
Iuliana CRISTEA - Mass-media as a tool of mass information

IN ROMANIAN
Dr. Theodor OLTEANU - Avoiding the mistakes in the use of the article

THE LIFE OF THE SIGNS
Letiţia MICLĂUŞ - The Brand and the Postmodern Ritual of Passing
Andreia-Elena ZOREA - The Semiotics Images of the Kitsch Texts in the Transition Period   

IN MEMORIAM
Radu BELIGAN - Victor Eftimiu…
Pina Bausch is dancing the alienation       

SOCIAL COMMUNICATION       
Dr. Alexandru PINTEA - The Social-demographic Factors and Socio-economic Involved into the Genesis of Anti-Social Behaviour         

RE-LEGERE
From the Experiences and the Way of Thinking of the Hermit St. Mark
The History of the Church ”The Great Martyr Saint Mercurie” from Bucharest
Traian VASILCĂU - The Cross of the Word

THE ART OF THE PERFORMANCE
Dr. Bogdan ULMU - Chekhov and the Women
Dr. Vivia SĂNDULESCU - Exile in the Earth of the contemporary choreography
Dr. Kopi KYÇYKU - The Scandinavian Theatre and Literary Work of Henrik Ibsen  
Isabelle GINOT, Marcelle MICHEL - Merce Cunningham Overturns the History

DEBUT
Gabriel MOCANU - To be good means …

VOX MORALIA
Anne GRAHAM - Therefore We said OK ...         

THE REMARK ON MONDAY AND OF ... YEARS
Iuliana CRISTEA - What can we do?!

(C)ARTE       
"The Universal Theatre" I, II, III by Acad. Kopi Kycyku  
Lectures for students of the Specialization in the Theater Performance Arts (Choreography) "Choreography Registering.National Opera Ballet from Bucharest", Cătălin Caracaş and Viva Săndulescu   
"White Slave Trade" by Margareta Fleşner
"Geopolitics and International Relationships" by Dr. Ion David
"Institutional Law of the European Union" by Dr. Dan Vătăman         
"Theatre and Knowledge" by Master of Arts Dr. Sorin Crişan   
U.R.S.A. Magazines "Gheorghe Cristea"   
The Poetry of Luciana Friedmann  

HUMOR       
BAC humanum est... But until when and up to where?!   

IN-FORMATIONS   
Dr. Dan VĂTĂMAN - Romania and the Paris Peace Conference from 1946    

BONUS         
Regulations of Matriculation 2010-2011
@spire to Become an Individuality-Invitation (Romanian version)        
@spire to Become an Individuality-Invitation (English version)

Revista ComunIQue 6-7 / 2010 - cuprins
Editorial
Dr. Ardian KYCYKU: Urmărind ca-n filme prăbuşirea altuia    7

Învăţământ
URSA „Gheorghe Cristea” în activităţi ştiinţifice internaţionale         12
·        ESOF – cel mai important forum european HYPERLINK \l "_Toc276639059"în cercetare şi educaţie (Torino, Italia, iulie 2010) HYPERLINK \l "_Toc276639060"Message  of Giorgio NAPOLITANO, President of the Italian Republic for the opening of ESOF 2010         12
·        Compania de Spectacole Teatru-Th       14
·        The "Teatru-th" Entertainment Company      15
·        Simpozionul Internaţional ComunIQue 16

Invitatul acestui număr
Convorbire cu celebrul coregraf Oliver Patey 18

Cultură
Roxana LASCĂR: HYPERLINK \l "_Toc276639069"Understanding Victorianism HYPERLINK \l "_Toc276639070"in Broader Cultural Terms         20

Integrare Europeană
Dr. Ion DAVID: HYPERLINK \l "_Toc276639073"Geopolitica şi întemeietorii ei        25
Dr. Margareta FLEŞNER: HYPERLINK \l "_Toc276639075"Traficul de persoane – fenomen global actual   36

Imagologie
Jean BRĂTIANU: HYPERLINK \l "_Toc276639078"Comunicare interetnică din perspectiva imagologică     48
Ana Maria GHEORGHE: HYPERLINK \l "_Toc276639080"Opera poetică a lui Bacovia HYPERLINK \l "_Toc276639081"în cadrul culturii române 61

Inter-naţional
Iuliana CRISTEA: HYPERLINK \l "_Toc276639084"Diplomaţia mediatică         67

Drept
Dr. Alexandru PINTEA: HYPERLINK \l "_Toc276639087"Necesitatea cunoaşterii personalităţii victimei în cercetarea criminologică      70

Interetnic
Muşata MATEI: HYPERLINK \l "_Toc276639090"Poetry        74
Dr. Ion DAVID: HYPERLINK \l "_Toc276639092"Gestionarea migraţiei umane internaţionale la începutul secolului XXI         81

Relaţii Publice
Drd. George MOTROC: HYPERLINK \l "_Toc276639095"Forme de dialog moromeţian      91

Management
Costela DUŢU: HYPERLINK \l "_Toc276639098"Mixul de Marketing       95

Interpersonal
Alice THEODORESCU: HYPERLINK \l "_Toc276639101"Temere   103
Ionela POPESCU: HYPERLINK \l "_Toc276639103"Mai avem timp pentru viaţa personală?       104
Valentin BOBOC: HYPERLINK \l "_Toc276639105"Unde este speranţa… 106

Litera
Dr. Luminiţa TĂRCHILĂ: HYPERLINK \l "_Toc276639108"Image of the crown in Shakespeare's plays       108
Drd. George MOTROC: HYPERLINK \l "_Toc276639110"Petru Dumitriu sau despre distrugerea mitului eternului feminin         112
Paul VINICIUS: HYPERLINK \l "_Toc276639112"Nevoia de trecut 115
Mihaela PĂTRAŞCU: HYPERLINK \l "_Toc276639114"Prag statornic / Soglia ferma / Prag i qëndrueshëm 115
Drd. Ilir SHYTA: HYPERLINK \l "_Toc276639116"We are being read within, from the outside   120
Craig CZURY (SUA): HYPERLINK \l "_Toc276639118"Jurnal fără nume 125

Presa în ochii presei
Iuliana CRISTEA: HYPERLINK \l "_Toc276639123"Mass-media ca instrument de informare în masă 127

Româneşte
Dr. Theodor OLTEANU: Evitarea greşelilor în folosirea articolului    131

Viaţa Semnelor
Letiţia MICLĂUŞ: HYPERLINK \l "_Toc276639129"Brand-ul şi ritualurile de trecere postmoderne     134
Andreia-Elena ZOREA: HYPERLINK \l "_Toc276639133"Semiotica imaginilor şi a textelor kitsch HYPERLINK \l "_Toc276639134"în perioada de tranziţie         136

In Memoriam
Radu BELIGAN: HYPERLINK \l "_Toc276639137"Victor Eftimiu… 140
Pina Bausch dansează alienarea     141

Comunicare Socială
Dr. Alexandru PINTEA: HYPERLINK \l "_Toc276639141"Factori socio-demografici şi socio-economici implicaţi în geneza comportamentului antisocial        144

Re-legere
Din trăirile şi gândirea Sfântului Marcu Ascetul      149
Istoricul Bisericii Sfântul Mare Mucenic Mercurie din Bucureşti       155
Traian VASILCĂU: HYPERLINK \l "_Toc276639146"Crucea Cuvântului  158

Arta Spectacolului
Dr. Bogdan ULMU: HYPERLINK \l "_Toc276639149"Cehov şi femeile     161
Dr. Vivia SĂNDULESCU: HYPERLINK \l "_Toc276639151"Exil în pământul coregrafiei contemporane       164
Dr. Kopi KYÇYKU: HYPERLINK \l "_Toc276639153"Teatrul Scandinav şi opera lui Ibsen  166
Isabelle GINOT, Marcelle MICHEL: HYPERLINK \l "_Toc276639156"Merce Cunningham răstoarnă istoria         170

Debut
Gabriel MOCANU: HYPERLINK \l "_Toc276639163"A fi bun înseamnă...         179

Vox Moralia
Anne GRAHAM: HYPERLINK \l "_Toc276639166"Aşa că am spus OK...  180

Replica de luni şi de... ani
Iuliana CRISTEA: HYPERLINK \l "_Toc276639169"Ce putem face?!        182

(C)arte
“Teatru Universal” I, II, III HYPERLINK \l "_Toc276639172"de Acad. Kopi Kycyku   183
Prelegeri. Destinate studenţilor Specializării Artele Spectacolului de Teatru (Coregrafie)         183
„Consemnări coregrafice. Baletul Operei Naţionale Bucureşti”, Cătălin Caracaş şi Viva Săndulescu         183
„Traficul de fiinţe umane” de Dr. Margareta Fleşner        184
„Geopolitica şi relaţiile internaţionale” de Dr. Ion David   184
„Drept instituţional al Uniunii Europene” de Dr. Dan Vătăman         185
„Teatru şi cunoaştere” de Prof. Dr. Sorin Crişan     185
Revistele U.R.S.A. „Gheorghe Cristea”   185
Poezia Lucianei Friedmann  187

Umor
BAC umanum est... Dar până când şi până unde?!  189

In-formaţii
Dr. Dan VĂTĂMAN: HYPERLINK \l "_Toc276639185"România şi Conferinţa de Pace de la Paris        191
din anul 1946      191

Bonus
Regulament de Admitere 2010-2011     208
@spiră să devii O individualitate - Invitaţie     210
@spiring to become an individuality - Invitation     211

Table of Contents     214
 

ComunIQue Review No 4-5 / 2008-2009


Editorial
Comunique – Revistă pentru cei cu gând bun şi spirit
ComunIQue – A Magazine for Open-minded and Level-headed People


Învăţământ
URSA „Gheorghe Cristea” în câteva activităţi ştiinţifice:
Centrul de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC)
Înfiinţarea Masterului de Criminologie
Înfiinţarea Centrului de Cercetare Comunic@rt
Invitatul acestui număr: Convorbire cu Domnul Conf. univ. dr. Alexandru PINTEA


Cultură
Cultura autentică sau despre toleranţă „fără toleranţă” - Dr. Ardian KYCYKU


Integrare Europeană
Migraţia umană şi impactul ei asupra societăţii contemporane - Dr. Ion David
Dualitatea, suveranitate naţională şi supranaţionalism în relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Turcia - Dr. Sibel Safi
Noi orientări şi acţiuni referitoare la comunicarea europeană - Francisc HELSTERN


Imagologie
Imaginea României - Dorina-Magdalena VLADU
Vlad Ţepeş şi Dracula - Georgiana ŢIU


Inter-naţional
Importanţa procesului de evaluare în managementul resurselor umane - Prof. univ. dr. ing. Lidia CRISTEA
Aspecte psihologice şi criminologice cu privire la pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor teroriste - Dr. Alexandru PINTEA


Drept
Lectio Magistralis - Dr. Antonio Frattasio
Din istoria tehnicii poligraf - Prof. Vasile LĂPĂDUŞI, Expert criminalist Gabriel ŢÎRU
Aspecte psiho-criminologice privind săvârşirea infracţiunii. Infracţiunea ca formă a activităţii umane - Dr. Alexandru PINTEA


Interetnic
Identitate scrisă - Drd. Iulia NĂNĂU
Fenomenul renaşterii limbii şi literaturii ebraice - Eliezer Ben Yehuda - Drd. Luciana FRIEDMANN
Turcia şi Uniunea Europeană - Şeila AZIS
Relaţii Publice
Conţinutul Relaţiilor Publice - Costela DUŢU


Management
Managementul riscurilor în asigurări - Dr. Ion DAVID
Managementul campaniei electorale - Francisk HELSTERN


Interpersonal
The Turning Point - Elena STICLEA
Libertate - Cristina BĂLAŞA
Dezbatere între Platon şi Aristotel privind rolul retoricii, prin utilizarea metodei maieutice - Alice THEODORESCU


Litera
Róbert Reiter-Franz Liebhard (1899-1998) Unul sau doi scriitori bartleby? – Drd. Iulia NĂNĂU
Minţi stră-lucite - Drd. Luminiţa TĂRCHILĂ
Poveste de toamnă - Loredana BOROŞ


Presa în ochii presei
Presa scrisă - Mariana BĂLAN
Sistemul mass-media în România post-comunistă - Cătălina ILINCĂI


Româneşte
Ecologia limbii - Dr. Theodor OLTEANU


Viaţa Semnelor
Constantin Brâncuşi – infinit, simplu, complex. - Iuliana CRISTEA
Minţile luminate gândesc la fel (Studiu comparativ al personalităţilor: Évariste Galois - Nicolae Labiş) - Drd. Costel CHITEŞ
Stema dolarului


In Memoriam
Omul şi domnul Vasile Bercheşan
Este Nichita Stănescu...


Comunicare Socială
Manipularea prin publicitate - Luisa DRAGOMIR
Omul şi societatea postmodernă - Valentin BOBOC
Era comunicării – sfârşitul comunicării? - Alice TEODORESCU
Comunicarea între elite şi mase în societatea actuală - Cătălina ILINCĂI


Re-legere
Din trăirile şi gândirea Părintelui Arsenie Boca
Războiul nevăzut sau despre patimi (ispite)
Rugăciunea Părintelui Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca – unul dintre marii duhovnici ai secolului XX
Maica Tereza de Balcani: poeme
Găseşte-ţi timp
Mulţumire pentru zâmbet
Cercetarea conştiinţei
Viaţa
Moartea
Vasile ANDRU: „Când mor părinţii, faci prima repetiţie generală a propriei tale morţi”


Arta Spectacolului
Aspecte ale teatrului antic - Dr. Kopi KYÇYKU
Forma muzicală şi forma coregrafică în sec. XX - Dr. Andreea-Raluca TĂNĂSESCU


Debut
Poeme - Luminiţa STAFIE


Vox Moralia
Eternitate şi Morală - Luminiţa şi Mihael BIŞAG
Invidia un fenomen “veşnic” al civilizaţiei balcanice - Melania ŢIULETE


(C)arte
O carte de excepţie: „România şi Uniunea Europeană” (istorie şi actualitate) semnată Dan Vătăman şi Ion David
Năvăli Moartea şi înghiţită fu de versuri - Dr. Ardian Kyçyku
Sub semnul iubirii de semeni - Editura „Detectiv” la 5 ani de la înfiinţare
Saeculum – o revistă de anvergură


Umor
LEGILE LUI MURPHY
PERLE ROMÂNEŞTI


In-formaţii
Psihologia omului la volan - Prof .univ.Dr. Tudorel BUTOI, Asist.univ.psih.Gabriel ŢÎRU
Efectul Placebo sau puterea vindecătoare a minţii - Silviu-Adrian TRIFAN


Bonus
Romanian University of Sciences and Arts “Gheorghe Cristea” Bucharest - ROMANIA


Table of Contents