ComunIQue Review No 4-5 / 2008-2009


Editorial
Comunique – Revistă pentru cei cu gând bun şi spirit
ComunIQue – A Magazine for Open-minded and Level-headed People


Învăţământ
URSA „Gheorghe Cristea” în câteva activităţi ştiinţifice:
Centrul de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC)
Înfiinţarea Masterului de Criminologie
Înfiinţarea Centrului de Cercetare Comunic@rt
Invitatul acestui număr: Convorbire cu Domnul Conf. univ. dr. Alexandru PINTEA


Cultură
Cultura autentică sau despre toleranţă „fără toleranţă” - Dr. Ardian KYCYKU


Integrare Europeană
Migraţia umană şi impactul ei asupra societăţii contemporane - Dr. Ion David
Dualitatea, suveranitate naţională şi supranaţionalism în relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Turcia - Dr. Sibel Safi
Noi orientări şi acţiuni referitoare la comunicarea europeană - Francisc HELSTERN


Imagologie
Imaginea României - Dorina-Magdalena VLADU
Vlad Ţepeş şi Dracula - Georgiana ŢIU


Inter-naţional
Importanţa procesului de evaluare în managementul resurselor umane - Prof. univ. dr. ing. Lidia CRISTEA
Aspecte psihologice şi criminologice cu privire la pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor teroriste - Dr. Alexandru PINTEA


Drept
Lectio Magistralis - Dr. Antonio Frattasio
Din istoria tehnicii poligraf - Prof. Vasile LĂPĂDUŞI, Expert criminalist Gabriel ŢÎRU
Aspecte psiho-criminologice privind săvârşirea infracţiunii. Infracţiunea ca formă a activităţii umane - Dr. Alexandru PINTEA


Interetnic
Identitate scrisă - Drd. Iulia NĂNĂU
Fenomenul renaşterii limbii şi literaturii ebraice - Eliezer Ben Yehuda - Drd. Luciana FRIEDMANN
Turcia şi Uniunea Europeană - Şeila AZIS
Relaţii Publice
Conţinutul Relaţiilor Publice - Costela DUŢU


Management
Managementul riscurilor în asigurări - Dr. Ion DAVID
Managementul campaniei electorale - Francisk HELSTERN


Interpersonal
The Turning Point - Elena STICLEA
Libertate - Cristina BĂLAŞA
Dezbatere între Platon şi Aristotel privind rolul retoricii, prin utilizarea metodei maieutice - Alice THEODORESCU


Litera
Róbert Reiter-Franz Liebhard (1899-1998) Unul sau doi scriitori bartleby? – Drd. Iulia NĂNĂU
Minţi stră-lucite - Drd. Luminiţa TĂRCHILĂ
Poveste de toamnă - Loredana BOROŞ


Presa în ochii presei
Presa scrisă - Mariana BĂLAN
Sistemul mass-media în România post-comunistă - Cătălina ILINCĂI


Româneşte
Ecologia limbii - Dr. Theodor OLTEANU


Viaţa Semnelor
Constantin Brâncuşi – infinit, simplu, complex. - Iuliana CRISTEA
Minţile luminate gândesc la fel (Studiu comparativ al personalităţilor: Évariste Galois - Nicolae Labiş) - Drd. Costel CHITEŞ
Stema dolarului


In Memoriam
Omul şi domnul Vasile Bercheşan
Este Nichita Stănescu...


Comunicare Socială
Manipularea prin publicitate - Luisa DRAGOMIR
Omul şi societatea postmodernă - Valentin BOBOC
Era comunicării – sfârşitul comunicării? - Alice TEODORESCU
Comunicarea între elite şi mase în societatea actuală - Cătălina ILINCĂI


Re-legere
Din trăirile şi gândirea Părintelui Arsenie Boca
Războiul nevăzut sau despre patimi (ispite)
Rugăciunea Părintelui Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca – unul dintre marii duhovnici ai secolului XX
Maica Tereza de Balcani: poeme
Găseşte-ţi timp
Mulţumire pentru zâmbet
Cercetarea conştiinţei
Viaţa
Moartea
Vasile ANDRU: „Când mor părinţii, faci prima repetiţie generală a propriei tale morţi”


Arta Spectacolului
Aspecte ale teatrului antic - Dr. Kopi KYÇYKU
Forma muzicală şi forma coregrafică în sec. XX - Dr. Andreea-Raluca TĂNĂSESCU


Debut
Poeme - Luminiţa STAFIE


Vox Moralia
Eternitate şi Morală - Luminiţa şi Mihael BIŞAG
Invidia un fenomen “veşnic” al civilizaţiei balcanice - Melania ŢIULETE


(C)arte
O carte de excepţie: „România şi Uniunea Europeană” (istorie şi actualitate) semnată Dan Vătăman şi Ion David
Năvăli Moartea şi înghiţită fu de versuri - Dr. Ardian Kyçyku
Sub semnul iubirii de semeni - Editura „Detectiv” la 5 ani de la înfiinţare
Saeculum – o revistă de anvergură


Umor
LEGILE LUI MURPHY
PERLE ROMÂNEŞTI


In-formaţii
Psihologia omului la volan - Prof .univ.Dr. Tudorel BUTOI, Asist.univ.psih.Gabriel ŢÎRU
Efectul Placebo sau puterea vindecătoare a minţii - Silviu-Adrian TRIFAN


Bonus
Romanian University of Sciences and Arts “Gheorghe Cristea” Bucharest - ROMANIA


Table of Contents