Înfiinţarea Centrului de Cercetare Comunic@rt

În luna februarie 2009, la şedinţa Senatului URSA „Gheorghe Cristea” s-a luat hotărârea înfiinţării Centrului de Cercetare Comunic@rt.


Scopul principal al Centrului de Cercetare Comunic@rt este să ridice la nivel european, dar fără a se diminua caracterul şi esenţa sud-est europeană, procesul de comunicare ce poate duce la regăsirea rădăcinilor comune pe care spaţiul nostru le are cu restul continentului European, rădăcini devitalizate timp îndelungat din motive ideologice şi geopolitice. Acest scop nu poate fi atins decât prin perfecţionarea profesională a cadrelor şi a studenţilor noştri, prin crearea unei ambianţe productive şi prielnice ideilor pozitive şi realiste, ceea ce va muta centrul de interes al relaţiilor Est-Vest înspre structura primordială a omului. În condiţiile în care plămădirea unui sat global subînţelege conservarea nuanţelor pentru a nu se ajunge la uniformizarea speţei umane; când globalizarea economiei produce superficializarea actului cultural şi dizolvă profesii şi structuri sociale defavorizate de dezvoltarea tehnologiei, cercetarea ştiinţifică în domeniile comunicare şi arte poate ocroti tot ceea ce înseamnă sistem primordial de semne: spaţiul în care omul încă deţine toate calităţile care îl deosebesc de celelalte vietăţi.


Structura Centrului
Obiective specifice


1. Îmbunătăţirea comunicării interpersonale în cadrul lumii universitare româneşti şi europene;

2. realizarea unor schimburi de experienţă şi idei ce vor diminua prejudecăţile şi discriminările existente în lumea intelectuală europeană, bazate pe criterii economice şi geopolitice;

3. pregătirea unor ghizi culturali care să poate îndruma oaspeţii noştri spre spaţiile autentice ale sud-estului Europei, intenţionând o informare corectă asupra istoriei, culturii şi civilizaţiei balcanice;

4. integrarea treptată a ideilor noastre în amfiteatrul ideatic al Europei şi nu numai, prin publicarea unor lucrări ştiinţifice competitive la nivel intercomunitar;

5. realizarea unor proiecte ce aprofundează cunoaşterea studenţilor şi a cadrelor în tot ceea ce înseamnă elemente comune ale homo europeus cu homo balcanicus;

6. îmbunătăţirea imaginii spaţiului balcanic în presa autohtonă şi europeană;

7. îmbunătăţirea reală a relaţiilor dintre instituţii şi indivizi în domeniul învăţământului;

8. organizarea unui simpozion internaţional şi a unor întruniri ştiinţifice menite să apropie intelectuali şi artiştii între ei, indiferent de domeniul în care activează, şi să creeze treptat un forum de dezbateri sincere, dincolo de frustrările la modă ale societăţii postmoderne;

9. invitarea la Centru a unor profesori şi studenţi din ţară şi străinătate pentru a realiza schimburi de idei şi experienţă;

10. publicarea a două reviste ştiinţifice şi a unei foi de informare privind evenimentele din domeniile comunicare şi arte;

11. înfiinţarea unui centru de presă care să poată ajuta la cerere unele instituţii sau comunităţi care au probleme de comunicare;

12. perfecţionarea profesională continuă a cadrelor URSA ”Gheorghe Cristea”;

13. pregătirea studenţilor şi a masteranzilor noştri de a deveni capabili să realizeze lucrări ştiinţifice de anvergură, să organizeze simpozioane şi alte evenimente ştiinţifice, să conceapă şi să realizeze proiecte culturale şi/sau ştiinţifice cu o reală contribuţie la viaţa socială;

înfiinţarea unei trupe de spectacol care să pună în scenă piese de teatru şi de balet, unele create de absolvenţii sau profesorii noştri, cu care să participe la diferite festivaluri de specialitate din ţară şi străinătate

Sloganul Centrului de Cercetare Comunic@rt este:

Comunicare în artă şi artă în comunicareProiecte pe termen nelimitat

Organizarea Simpozionului Internaţional "ComUnique"

Editarea Reviste ComunIQue

Actualizarea site-ului www.comunique.roProiecte pe termen scurt

Înfiinţarea Şcolii de Vară "URSA Gheorghe Cristea şi orientarea universitară a absolvenţilor de liceu";

Realizarea lucrărilor ştiinţifice:

  • „Vlad Ţepeş şi Dracula în conştiinţa istorică şi mediatică a lumii”;
  • „Imaginea României în Occident şi a Occidentului în România în perioadele totalitaristă, de tranziţie şi după integrarea în Uniunea Europeană”;
  • Work-shop-ul internaţional ”Teatrul ca punte de dialog între impasurile spiritualităţii şi excesele tehnologiei”
  • ”Scurtă privire asupra contribuţiei unor reprezentanţi ai minorităţilor naţionale la evoluţia culturii române de-a lungul secolului XX”;
  • Baletul contemporan – dezbateri după vizionarea lucrărilor de licenţă a absolvenţilor specializării Artele Spectacolului (Coregrafie) a URSA ”Gheorghe Cristea”, promoţia 2009;