Saeculum – o revistă de anvergură

Prin multitudinea de reviste ce ne invadează spaţiul în ultima vreme, am descoperit o revistă de sinteză culturală ce are menirea să ofere publicului accesul la cele mai diferite şi directe opinii despre filosofie şi literatură.

Revista „Saeculum” este editată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; ea apare bianual, cu texte în limba română, engleză, franceză şi germană.

Eseurile şi lucrările ce alcătuiesc număr de număr această culegere purtătoare de valori, izbutesc să transmită mesajele către cititor cu un efect sporit, îndemnând la nuanţări, dezbatere, meditaţie, reflexie.

Adevărata cultură se dobândeşte în majoritatea cazurilor, nu printr-un studiu impus şi strict ordonat, ci printr-un studiu liber şi variat. Acest lucru de poate observa în articolele ce alcătuiesc „Saeculum”, rolul acestei reviste fiind acela de a lărgi şi multiplica drumurile care duc spre cultură precum şi sporirea valorilor destinate oamenilor.

Pe lângă lucrările de sinteză consacrate filosofiei şi literaturii, putem găsi şi o diviziune destinată creaţiei personale intitulată „Salonul literar”, unde versurile adunate cu migală amintesc de marii poeţi.

Cu toate că revista se adresează în special unui cerc relativ restrâns şi deja familiarizat ori specializat în domeniu, aceasta reflectă valorile ce au stat la baza formării ei.

După părerea mea, astfel de publicaţii precum „Saeculum” sunt nişte valori, iar aceste valori conduc la noi sensuri etice, dimensiuni şi relaţii umane. Ele reprezintă de asemenea cărămizile de la baza culturii, deoarece „cultura este o continuă creare şi transformare de valori care dă mereu noi conţinuturi etice, punând pe om în poziţia de a crea şi el noi valori a căror sinteză generală e cultura omenirii spirituale superioare”. (P.Andrei-Filosofia valorii).

Ilincăi Cătălina