Cazul Oedip Rege - de Adina Mihaela BOLBA

În jurul acestui obiect străin denumit teatru, există mai multe perspective, ca antropologia, sociologia, pragmatica, semiologia, care îl analizează. Teatrul este mai puţin o experienţă literară, ci o prezenţă sau o experienţă. Teatrul este o abordare semiotică orchestrală de coduri şi semne teatrale care contribuie în egală măsură la o înţelegere mai bună a obiectului teatru. Cunoştinţele elementare ale semnelor pot uşura înţelegerea fenomenului complex care este spectacolul teatral. Prin intermediul teatrului se pot surprinde şi exprimă situaţii esenţiale privind gândirea, comportamentul şi acţiunea socială. Afinitatea frapantă între societate şi teatru a fost evidenţiată încă din antichitate. Asociabil altor activităţi de reprezentare publică (precum ritualurile, întrecerile sportive, meetingurile politice), teatrul se delimitează prin funcţia poetică (de la conotaţiile lumii şi laitmotivele muzicale, la cele gestuale şi existenţiale), prin ficţionalitate (lumea universului ficţional se construieşte ca o alternativă a lumii reale) şi prin polivalenţa textualizării. Teatrul manipulează sistematic repertoriul de semne şi procedee teatrale pe care locutorii le utilizează spontan: ostensiunea, mimica, gestualitatea, interacţiunea.
Interacţiunea scenică: la nivelul personajelor ficţiunii sau la nivelul comunicării non-funcţionale: eventualele discuţii între personajele secundare în momemente de non-acţiune. Interacţiunea actor-public: la nivelul „iluziei” având ca efect „catharsis-ul” aristotelic sau la nivelul demontării iluziei. Interacţiunea spectatorilor: la nivelul ficţiunii. Exemplu: copiii care intervin în desfăşurarea „istoriei” prin replici ca: „ Nu mânca mărul, Albă ca zăpada!” sau la nivelul lumii reale – comentariile legate de prezenţa actorilor, sancţionarea prin aplauze sau fluierături a jocului acestora. Teatrul mymesis-ului este un teatru carusel – spectatorul îmbrăcat într-o istorie pe care nu o controlează, se iluzionează asupra fiinţelor, peisajelor întâlnite. Teatrul anti-mimesis-ului este un teatru planetarium, opoziţie aparţinând lui Brecht, planetarium în care mişcările astrelor se sunt reconstituite schematic, iar spectatorul păstrează distanţa faţă de ele. Conceptul de semn este perfect adecvat teatrului ca sistem de semne de gradul al doilea. Lumea teatrului este un sistem modelant secundar, o lume paralelă şi închisă în sine însăşi. Bertolt Brecht afirma că „teatrul trebuie să semnaleze realitatea, mai degrabă să o încarneze.” Faţă de teatrul grec (persoana ca mască, deci disocierea actor-personaj) evoluţia teatrului occidental va însemna răsturnarea perspectivei: personajul se va identifica tot mai mult cu personajul pe care îl întruchipează. Identificare ce se va transmite şi cititorului. Personajul încarnat de actor este un semn motivat, care seamănă cu modelul său (actorul este un semn iconic nu numai din punct de vedere fizic, ci si psihic. El seamănă cu caracterul personajului său, din moment ce execută acţiunile acestuia. Exista şi reacţia eronată de a respinge un actor pentru că a jucat un anumit rol). Personajul are şi o încărcătură indicială: printr-un detaliu de pronunţie, manieră de a se mişca. Actorul indică de la prima sa apariţie apartenenţa socială a personajului. Astfel că, relaţia emiţător-receptor devine esenţială.
Umberto Eco afirma faptul că, o convenţie semiotică se stabileşte când o relaţie între două semne a devenit regulă şi această regulă a fost înscrisă: “Este vorba de semn ori de câte ori un grup uman decide să folosească ceva drept vehicul pentru altceva. Iată deci cum elemente care provin dintr-o sursă naturală pot fi înţelese ca semne.”
Dacă luăm ca exemplu piesa Oedip rege, o piesă tragică de excepţie, observăm că piesa începe cu monologul lui Oedip către un preot, căruia îi împărtăşeşte mâhnirea pricinuită de epidemia de ciumă care a cuprins cetatea. Aceasta era cauza unui bluestem năpustit asupra Tebei, un canon pe care l-a primit Oedip. Originea pedepsei îşi are originea de la tatăl său Laios, care i-a mâniat pe zei, prin necinstea adusă în casa lui Pelops, răpindu-l şi batjocorindu-l pe Crissipus – fiul său. Zeii au adus un bluestem asupra lui Laios, care a urmat să fie ucis de fiul său Oedip. După împlinirea profeţiei, a apărut un nou păcat şi un nou vinovat ce trebuia pedepsit Oedip, ucigaşul de tată şi cel ce a săvârşit incest cu mama sa.

Acest periplu de evenimente însumează mitul Tebei, ce poate fi privit ca un cod de semne: păcatul (necinstirea lui Crissipus) –mânierea zeilor(blestemul asupra lui Laios) –pedepsirea lui Laios (uciderea lui) – păcatul nou (paricidul şi incestul) mânia zeilor (molima) autopedepsirea (scoaterea ochilor). 

Citește materialul integral în ComUnique Nr. 10-12 / 2015