Dr. Ion DAVID: Mass-media şi terorismul contemporan


1. Terorismul – un mod de comunicare atipic

De-a lungul anilor, terorismul a fost definit cu formule diverse în funcţie de domeniul căruia îi aparţin specialiştii care şi-au asumat respectivul concept. Şi în cele peste o sută de definiţii cunoscute până azi, regăsim multiple viziuni asupra acestui fenomen cu acoperire în zona juridică, politică, psihologică, ideologică, religioasă, militară, informaţională.
În acest articol, vom insista asupra problemei pe care o ridică terorismul pentru cercetătorii din domeniul comunicării. Pentru că, dincolo de violenţă, intoleranţă, crimă, actul terorist este şi un act de comunicare. Tot atât de adevărat este însă şi faptul că terorismul nu reprezintă un mod de comunicare normal, ci unul atipic, mascat.
Prin modul de exprimare, această formă de comunicare împrumută ceva din jocul de biliard. Pentru a ajunge la ţintă (guvern, partid, instituţie, organism), deci la un obiectiv oficial (reprezentativ), terorismul loveşte o ţintă intermediară, de regulă, un obiectiv comun (nereprezentativ) – individ, persoană anonimă, cetăţean paşnic, mizând tocmai pe rolul ecoului mediatic în schimbarea raportului de forţe în favoarea sa.

Violenţa teroristă mizează foarte mult pe impactul pe care-l are asupra publicului şi societăţii civile, prezentarea acestei acţiuni de către mass-media. Tocmai de aceea, statul democratic conştient de dificultăţile luptei împotriva terorismului caută soluţii, pe de-o parte de a tempera mass-media în dorinţa lor de a furniza publicului informaţii, fotografii, detalii, cu mesaj pesimist sau acuzator la adresa instituţiilor sale neadaptate, ineficace, iar pe de alta – de a şi le face aliate în combaterea inamicului comun.
Şi aşa, cum se afirmă şi într-o serie de lucrări, „gestionarea terorismului este şi o problemă pentru democraţie, a cărei existenţă se bazează, printre altele, pe respectarea anumitor libertăţi – dintre care libertatea mass-media – dificil de restrâns, chiar în lupta contra terorismului.”1
În acest context, alţi specialişti, plecând de la realitatea că „terorismul actual, inaugurat prin luarea de ostatici şi prin jocul de neînţeles al morţii, nu mai are nici obiectiv […] şi nici inamic determinat […]”[1], se întreabă pe bună dreptate „cum pot mass-media, a căror activitate ţine în esenţă de ordonarea discursului, să ilustreze această comunicare realizată prin violenţă[2].
Puse în faţa misiunii de a prezenta asemenea violenţe teroriste, mass-media se confruntă cu siguranţă cu dificultăţi serioase ce ţin în primul rând de tipul de terorism. De exemplu, în cazul terorismului intern, de orice natură ar fi el (ideologică, politică, religioasă) de fiecare dată se pune problema unităţii statului.
Aici, mass-media se află într-o poziţie foarte delicată, chiar contradictorie, trebuind să manifeste echilibru în relatarea acţiunii teroriste şi echidistanţă faţă de stat, în măsurile întreprinse împotriva unor membri ai societăţii democratice, autorii acţiunii.
În condiţiile terorismului internaţional, se apreciază că misiunea mass-media este mai uşoară datorită faptului că autorii nu aparţin comunităţii, unitatea naţională nu este afectată, acţiunile statului întrunind condiţiile unui consens general. În aceeaşi măsură, situaţia mass-media în raport cu spaţiul public afectat de terorism poate provoca tensiuni între legitimitatea mass-media şi autonomia discursului acestora.
Tensiunile prezentate se datorează atât surselor de informare diverse ca ideologie, religie, profesie etc., cât şi publicului eterogen căruia i se adresează.
Concluzia este că discursul mediatic despre terorism este supus permanent unor determinări fie de natură temporală, fie spaţială, sau managerială.
Totodată, relaţia mass-media cu teroriştii şi statul ia în discuţie şi existenţa a două teorii: prima, prin care mass-media ar fi complici ai teroriştilor, cealaltă – prezentând mass-media ca instrumente ale statului în lupta împotriva terorismului.


Citește materialul integral în ComUnique Nr. 10-12 / 2015

[1] Jean Baudrillard, A l’ombre des majorites silencieuses, Paris, Denoel – Gonthier, 1978, p.60
[2] Isabelle Garcin – Marrou, Media vs. Terorism, Bucureşti, Editura Tritonic, 2005, p.14