Litteris Forum 2015

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE ”GHEORGHE CRISTEA”
EUROPEAN ACADEMY OF PERFORMING ARTS
DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE ŞI IMAGOLOGIE
CENTRUL DE CERCETARE COMUNIC@RTS

Organizează

Litteris Forum 2015
- întâlnire culturală dedicată tinerilor pasionaţi de literatură şi arte -

Scopul acestui forum (de altfel, unul dintre punctele principale în programele de cercetare ale instituţiei noastre) este să contribuie la cunoaşterea, aprofundarea şi mediatizarea literaturii şi artelor româneşti în cadrul învăţământului preuniversitar românesc, precum şi să sprijine creaţia artistică a elevilor, în noile coordonate cultural-educaţionale din Europa actuală.

Forumul se desfăşoară sub deviza „Comunicare în arte şi Artă în comunicare

Se va acorda Premiul Litteris pentru secţiunile:
•   Poezie
•   Proză
•   Eseu (literatură, imagologie, artele spectacolului)
•   Scenariu (text de teatru, cinematografie, balet)
•   Traduceri (din limba română într-o limbă străină şi invers)
• Artele Spactacolului (spectacol realizat de participanţi – fragmente pe CD, sau Synopsis)

Premiul Litteris pentru această ediţie constă în obiecte necesare studiului şi creaţiei, în diplome personalizate şi în asigurarea unui loc de student la una dintre specializările Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte Gheorghe Cristea.
Înmânarea premiilor se desfăşoară la sediul nostru din Str. Matei Basarab nr. 18 bis, sector 3, Bucuresti, la 11 iunie 2015.
Rezultatele şi o descriere a evenimentului vor fi oglindite în revistele ComUnique, ChoresponDans şi euArts, precum şi în alte organe de presă scrise şi electronice. Textele alese vor fi publicate într-o antologie care va fi accesibilă şi online.
Sunt invitaţi să participe toţi tinerii pasionaţii de literatură şi arte, inclusiv românii sau cei de origine română care trăiesc în străinătate.

Lucrările trebuie trimise la e-mail-ul: comunicarts@gmail.com
până la data de 20 mai 2015, cu menţiunea Litteris Forum

Pentru a uşura şi eficientiza activitatea Juriului, avem rugămintea ca textele să nu depăşească 10 pagini A4, Times New Roman 12 / 1 rând. Ele trebuie să fie însoţite de datele de contact ale autorilor: Nume, Prenume, Liceu / Şcoala, Adresă poştală şi de e-mail, şi un număr de telefon. De asemenea, fiecare participant trebuie să completeze şi o declaraţie pe propria răspundere privind originalitatea lucrărilor trimise. Litteris Forum nu are nicio pretenţie privind drepturile de autor ale participanţilor

Finaliştii pot aduce cu ei prieteni şi susţinători. La cerere, autorii pot citi sau / şi interpreta din lucrările proprii în seara de premiere.


Echipa Litteris Forum