Prof.univ.dr.ing. Lidia CRISTEA: The triad communication-negotiation-mediation


Abstract

The present paper try to establish the board between the communication –negotiation and mediation in the context of the globalization of the conflict potential between the members of the community, the concerns, the entrepreneurs and also the regions and states.
We analyzed the theoretical concepts starting point being the conflict at the macro level system and go in to the deep micro points with target the equilibrium between negotiation and mediation.

Key words: conflict, mediation, communication, negotiation.


1.     Conflictul

Conflictul reprezintă orice stare de dezacord la nivel macro sau microsistem, un mijloc adecvat de inovare şi progres când este în permanenţă monitorizat, o sursă fără limite de teorie a contradicţiilor.

Definiţii:
1. ’’Neinţelegere, ciocnire de interese, dezacord, antagonism, ceartă, discuţie violentă[1]’’.
2. ’’Un dezacord sau o coliziune acută între interese, idei, etc., care se referă mai degrabă la proces, decât la rezultat’’[2].
3. Conflictul reprezintă ”procesul care începe atunci când una din părţi înţelege că cealaltă parte l-a privat, sau urmează să-l priveze de un drept sau bun al său[3]’’.
4. Morton Deutch [1] arată că acţiunile incompatibile ce se obstrucţionează reciproc, limitează probabilitatea de producere şi evident duc la conflict.
5. Lewis A. Coser escaladează conflictul la o luptă cu scopul dominării puterii, resurselor şi anihilării rivalilor.


De ce în cazul unui conflict fiecare din elementele sistemului angrenat în dispută încearcă să-şi submineze reciproc scopul, fie că starea conflictului este într-o curba gaussiană pe oricare din ramuri.
(...) 
Orientarea conflictelor este dată de interese când se urmăreşte realizarea unor dorinţe sau necesităţi şi de drepturi. Conflictele în drepturi dezvoltă valori, norme, sau pur şi simplu fapte.
Metoda de abordare a conflictului înseamnă să crească posibilitatea ca cele două părţi aflate în conflict să iasă câştigătoare. Aici intervine comunicarea şi negocierea şi, nu în ultimul rând, rezolvarea conflictului prin tehnica medierii. În cazul în care avem tendinţa să ignorăm, sau să evităm conflictul, rezultă fie escaladarea acestuia, fie un deznodământ nefericit de rezolvare în defavoarea noastră. Folosirea de mijloace coercitive pentru abordarea conflictului înseămnă, de fapt, ”război” cu final ce duce la pierderi.
Singura soluţie corectă este cea procedurală ce include ”negocierea de ambele părţi” prin comunicare adecvată şi includerea unei a treia părţi neutre, respectiv mediatorul. Finalizarea în acest caz este adjudecarea prin arbitraj sau litigii în instanţă. Etapa parcursă de la negociere prin comunicare în cadrul medierii, orientată spre reconcilierea intereselor, la instanţa de judecată, ce se caracterizează de soluţia bazată pe drepturi, asigură îndeplinirea normelor juridice.

2.    Rolul comunicării în negociere

Fără comunicare nu putem trăi, nu putem evita conflictele, nu putem face schimb de idei, de informaţii, nu putem suda punţi între oameni, instituţii, sisteme[2].
Funcţia de informare a comunicării este foarte importantă şi se referă la informaţia internă care circulă prin canale formale şi informale de comunicare, dar şi cea externă. Informaţia externă este trimisă şi primită prin activităţi de relaţii publice, marketing, etc. Aceasta constituie acţiunea factorilor externi asupra sistemului la nivel macro sau micro.
Funcţia de comandă şi instruire a comunicării este un atribut managerial ce vizează îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.
Comunicarea spre negociere uzează de funcţia de influenţare şi convingere, îndrumare şi consiliere. Astfel se realizează moduri specifice de monitorizare asupra informaţiei, dar şi a comportamentului componentelor sistemice.
Funcţia de integrare şi menţinere păstrează operaţional sistemul, foloseşte corect canalele de comunicare, sortează şi verifică date, asigură trecerea sistemului de la micro la macro.
Modelele de comunicare folosite în negociere, respectiv mediere, sunt ”Săgeată” şi ”Dans”.
Modelul ”Săgeată” este clasic (schema Shannon-Weaver) şi include doar faza de doi parteneri (emiţător şi receptor ), cu percepţiile corespunzătoare (figura 2).
Feedback-ul intră în acţiune după atingerea finalităţii, oferind informaţii asupra felului în care a fost receptat mesajul (fluxul informaţional de la receptor la emiţător). Preventiv poate intra în funcţiune feedforward-ul, ce anticipează o evoluţie, funcţie ce se poate folosi cu succes în negociere şi în mediere.


Citește materialul integral în ComUnique Nr. 10-12 / 2015

[1] Mic dictionar enciclopedic. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, apud *Mădălina Tomescu, Consideraţii privind conflictul şi clasificarea conflictelor, în Revista română de ADR, p.59.
[2] Webster's New World Dictionary of the American Language, Second College Edition, Practice Hall Press, New York, apud*
[3] Thomas, K.W. (1976), Conflict and conflict management, in M. D. Dunnette (Ed.) Handbook of industrial and organizational psychology, apud*, p.60.