Revista Română de Studii de Intelligence – model de ştiinţă şi profesionalism

Primim mereu cu plăcere numerele „Revistei Române de Studii de Intelligence", editată de Institutul Naţional de Studii de Intelligence din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul. Cu o apariţie semestrială, dedicată studiilor de intelligence şi disciplinelor ştiinţifice conexe, cu scopul de a crea un forum de dezbatere pentru mediile academice şi profesionale, revista se adresează atât specialiştilor din sistemul de securitate naţională, cât şi experţilor din societatea civilă, cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor în cadrul programelor universitare de masterat şi doctorat, cu preocupări în domeniu.
În numere tematice, realizate cu devotament ştiinţific şi înalt profesionalism, Revista Română de Studii de Intelligence" îşi propune să valorifice experienţa practicienilor şi cercetătorilor din ţară şi din străinătate interesaţi de studiile de intelligence şi să concretizeze, într-o manieră instituţionalizată, dezbaterile din acest domeniu.

Cele mai recente numere ale Revistei Române de Studii de Intelligence" abordează tematici legate de analiza de intelligence şi relaţia dintre analist şi beneficiar, conceptul de intelligence din perspectiva cunoaşterii strategice, infrastructuri critice, dimensiunea economică a securităţii naţionale, impactul social media, dinamica de securitate în regiunea Orientului Mijlociu şi istoria serviciilor de informaţii româneşti în perioada Primului Război Mondial, dinamica intelligence-ului din perspectiva securităţii umane, potenţarea riscurilor circumscrise domeniului infrastructurilor critice, remodelarea activităţii comunităţilor de informaţii sub impactul noilor tehnologii, precum şi aspecte din istoria serviciilor de informaţii româneşti în primele decenii ale secolului XX.
În paginile revistei pot fi lecturate cu interes şi teme din domeniile istorie, imagologie, comunicare, diplomaţie etc.
Întrunind personalităţi din diferite domenii ale ştiinţei şi cercetării, onorând în egală măsură pe realizatorii şi pe cititorii ei, Revista Română de Studii de Intelligence" este evaluată de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) ca o publicaţie ştiinţifică cu prestigiu recunoscut, situându-se printre primele reviste la nivel naţional în domeniul de referinţă, fiind, de asemenea, indexată în bazele de date ştiinţifice CEEOL şi EBSCO.

[Revista Română de Studii de Intelligence
Institutul Naţional de Studii de Intelligence
al Academiei Naţionale de Informaţii Mihai Viteazul”
ISSN: 2067 – 3353]

Redacţia ComUnique