UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE ”GHEORGHE CRISTEA”
CENTRUL DE CERCETARE COMUNIC@RTS
DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE ŞI IMAGOLOGIE


Organizează


Simpozionul Internaţional ”C o m U n i q u e”: Carte, comunicare, cercetare (Partea II)

T E M E

1.      Învăţământul de nişă şi perspectivele sale în context european
2.      Aspecte ale învăţământului universitar vocaţional
3.      Cultura organizaţională în Administraţia Publică
4.      Dreptul forţei, forţa dreptului şi rolul diplomaţiei
5.      Combaterea infracţionalităţii în lumea globală
6.      Tradiţie şi experiment în spectacolul contemporan
7.      Ipostaze ale multiculturalismului în perioada actuală

ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR

Participanţii – cadre universitare, academice, intelectuali, masteranzi, studenţi – sunt invitaţi să prezinte rezultate ale cercetărilor recente corespunzătoare tematicii simpozionului. Lucrările selectate vor fi publicate în volum.

Lucrările vor fi redactate în limbile română şi / sau engleză, în MS Word, format A4, Times New Roman 14 Single, margini 2,5 cm, şi vor fi trimise prin e-mail (comunicarts@gmail.com).

TERMENUL DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR  este 30 septembrie 2015.

Lucrările Simpozionului se vor desfaşura la data de 10 octombrie 2015, începând cu ora 10.00, în sediul Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte ”Gheorghe Cristea” din Str. Matei Basarab nr.18 bis.

I N F O

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA”
B-dul Energeticienilor 9-11, Sector 3, Bucureşti, Tel: +40 21 340 90 49