Colegiul de Redacție

Revistă de Comunicare
a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte
“Gheorghe Cristea”


Fondată în anul de comunicare 2006
ISSN: 1842 - 9130
Copyright: Editura ERAC o l e g i u l  d e  R e d a c ţ i e

Director: Prof.univ.dr.ing. Lidia CRISTEA
Redactor-şef: Dr. Ardian KYCYKU

Dr. Luminiţa TĂRCHILĂ, Drd. Linda PEŞCHIR, Drd. George MOTROC,
Dr. Vivia SĂNDULESCU, Drd. Roxana LASCĂR

Membri de Onoare:
Prof.univ.dr. Sorin CRIŞAN, Dr. Antonio FRATTASIO (Italia), Acad. Kopi KYÇYKU (Albania)

Colaboratori externi:
Dr. Alessandro PASSUT (Austria), Hiqmet MEÇAJ (Grecia),
Dr. Alice TEODORESCU (Holanda), Dr. Sibel SAFI (Turcia),
Dr. Luciana FRIEDMANN (Timişoara), Loredana BOROŞ (Spania)

Coperta: Küdesign după u lucrare semnată Iulia Enkelana©
E-mail: comunicarts@gmail.com
Pagina web: www.comunique.ro

Revista conţine lucrări ştiinţifie, eseuri, dialoguri, prezentări de evenimente ştiinţifice şi universitare, creaţii artistice.

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine exclusiv autorilor.


All rights reserved.
No part of this publication
may be reproduced
without the written permision
of the Editor.


Alte reviste ale U.R.S.A. "Gheorghe Cristea"