Colegiul de Redacție


Revistă de Comunicare
a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte
Gheorghe Cristea

Fondată în anul de comunicare 2006
ISSN: 1842 - 9130
Copyright: Editura ERA


C o l e g i u l  d e  R e d a c ţ i e

Director: Prof.univ.dr.ing. Lidia CRISTEA
Redactor-şef: Dr. Ardian KYCYKU

Dr. Luminiţa TĂRCHILĂ, Drd. Linda PEŞCHIR, Drd. George MOTROC,
Dr. Vivia SĂNDULESCU, Drd. Roxana LASCĂR

Membri de Onoare
Prof.univ.dr. Sorin CRIŞAN, 
Dr. Ion DAVID, Dr. Theodor OLTEANU, Dr. Alexandru PINTEA

Colaboratori externi
Dr. Antonio FRATTASIO (Italia), Acad. Kopi KYÇYKU (Albania), 
Dr. Alessandro PASSUT (Austria), Hiqmet MEÇAJ (Grecia), 
Drd. Alice TEODORESCU (Holanda), Dr. Sibel SAFI (Turcia), 
Dr. Luciana FRIEDMANN (Timişoara), Loredana BOROŞ (Spania)

Coperta: Küdesign după u locrare semnată Iulia Enkelana©
E-mail: comunicarts@gmail.com
Pagina web: www.comunique.ro

! Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine exclusiv autorilor!

All rights reserved.
No part of this publication
may be reproduced
without the written permision
of the Editor.